Flygfoto av transport av tunnelelement till Citytunneln

TV sommar 2011

Under vårt femte verksamhetsår har vi haft mer jobb än någonsin tidigare. Hittills har vi i år utfört 130 flygfotojobb och 20 flygfilmningsjobb. Mäklare och arkitekter har varit beställare av majoriteteten av flygbilder. Några beställare av helikopterfilmning:

Posted in Helikopterfilmning, Nyheter, Video and tagged , , , , , , , .