Drönarutbildning

”Nu när drönarna har blivit så lättanvända behöver man bara kunna hantera en iPad för att komma upp i luften.”

ELLER?

Med ovanstående logik skulle man inte behöva utbilda piloterna som flyger passagerarplan heller – autopiloterna kan ju både starta, flyga och landa planet.

Faktum är utbildning i drönarflygning är viktigare och mer efterfrågat än någonsin. Vi delar luftrum med riktiga flygplan och helikoptrar och ansvarar för liv och lem hos människor och djur på marken där vi flyger. UAS:erna har fantastiska system för att navigera efter satellitdata – men vad händer där de plötsligt tappar GPS-kontakten? Klarar du att flyga hem och landa då?

Vår ambition är att hålla landets mest pedagogiska, genomtänkta och genomarbetade drönarutbildningar. Hittills har vi lyckats mycket bra med det – läs gärna omdömena längst ner på sidan. Som grund i vår drönarskola använder vi vår kunskap från tio år med obemannade flygfarkoster. Vår största styrka är dock framförallt kursledarnas förmåga och ambition att ständigt utgå från deltagarnas särskilda tillämpning av drönartekniken, oavsett om det handlar om att filma snygga solnedgångar, inspektera takisolering med värmekamera eller kartlägga jordbruksmark. Som bas för våra längre utbildningar ligger ett antal gedigna och metodiska Powerpoint-presentationer. Utifrån denna grund skräddarsyr vi sedan varje kurs efter klientens ändamål med sin UAS-verksamhet.

Lämna pappersarbetet till oss

Vi hjälper givetvis även till med tillståndsberedning, utredning och projektering inför inköp samt metodutveckling inom alla användningsområden som UAS-tekniken erbjuder.

GEMENSAM GRUND

I alla våra UAS-kurser ingår en grundgenomgång av juridik och regelverk, säkerhetstänk och ansvarsfrågor. Vi lär sedan ut fototeknik, flygmekanik och elektronik och dyker ner i egenskaper och inställningar i just den drönartyp ni tänker flyga med. Och så flyger vi förstås en massa, och tränar på att lösa problematiska situationer.

Kurserna utgår från detaljerade och i förväg överenskomna kursplaner med checklistor och en gedigna Powerpoint-dokument, men är workshop-betonade. På så vis tar vi tillvara på kunskap och erfarenhet som redan finns hos deltagarna. Resultatet blir mycket effektiv undervisning.


Fatal error: Cannot use object of type Less_Tree_Keyword as array in /home/b3238/public_html/wp-content/plugins/siteorigin-panels/widgets/less/functions.php on line 42