UAS training

Eugen 9 years old – Sweden's youngest certified drone operator.

Eugen 9 years old – Sweden's youngest certified drone operator.

I fredags blev Eugen Enqvist officiellt Sveriges yngsta professionella drönaroperatör. Då landade tillståndet från Transportstyrelsen i brevlådan, där Eugen står inskriven som befälhavare för en DJI Phantom 4 Pro.

– Det känns häftigt. Och konstigt. Det är liksom ett helt land, och jag är den yngsta, säger Eugen.

Eugen, som fyllde nio i februari, flyger drönaren åt sin mamma, fotografen Paulina Westerlind. I födelsedagspresent fick han en drönarutbildning hos flygfotoföretaget Helikopterfoto Stockholm. Kursen gick Eugen och Paulina tillsammans.

– Vi blev inspirerade och faktiskt lite rörda av förfrågan, berättar Francois Texier som är utbildningsansvarig på Helikopterfoto Stockholm.
- In our regular courses we train photographers and technicians at relatively high levels,,sv,and where I felt it would be a bit difficult for a nine year old to keep up with,,sv,But Paulina wrote so vividly in an e-mail about how they had started up its drönarprojekt together and how wrong it would be for her to take a course, but her other "drönarhälft",,sv,Therefore offered Francois mother and son a customized course at a level that would work for both,,sv,- But I was actually taken aback,,sv,both of Eugene's obvious talent and technology of how fast learner he was,,sv,We could keep an impressively high level,,sv,says Francois Texier,,sv, och där ansåg jag att det skulle det vara lite svårt för en nioåring att hänga med. Men Paulina skrev så målande i ett e-mejl om hur de hade startat upp sitt drönarprojekt tillsammans och hur fel det skulle kännas för henne att gå en kurs utan hennes andra ”drönarhälft”.

Därför erbjöd Francois mor och son en skräddarsydd kurs på en nivå som skulle fungera för båda.

– Men jag blev faktiskt rätt häpen, både av Eugens uppenbara teknikbegåvning och av hur snabblärd han var. Vi kunde hålla en imponerande hög nivå, säger Francois Texier.

Paulina Westerlind has worked as a photographer for fifteen years was long one of the most reputable wedding photographers,,sv,When Eugene was born it was no longer being away at weddings assignments weekend after weekend,,sv,so Paulina ändrade orientation,,sv,Today photograph she corporations Kungsleden,,sv,AMF Fastigheter and Nordea,,sv,Now she is looking forward to developing the visual language by starting to shoot from new angles and perspectives,,sv,- We are very satisfied with the course,,sv,says Paulina,,sv,It took us to a whole new level,,sv,Not least, we had an awakening in terms of security,,sv,Plus we got a future training plan and has just received permits and insurance,,sv. När Eugen föddes gick det inte längre att vara borta på bröllopsuppdrag helg efter helg, så Paulina ändrade inriktning. I dag fotograferar hon för storföretag som Kungsleden, AMF Fastigheter och Nordea. Nu ser hon fram emot att utveckla bildspråket genom att börja fotografera från nya vinklar och perspektiv.

– Vi är jättenöjda med kursen, säger Paulina. Den tog oss till en helt ny nivå. Inte minst fick vi ett uppvaknande vad gäller säkerhetsfrågor. Dessutom fick vi med en framtida träningsplan och har just fått hem tillstånd och försäkringsbrev.

- The most important thing I learned is enough that you should turn on the transmitter before embarking on drone,,sv,and that one must be very careful with batteries,,sv,I did not know before,,sv,& Nbsp; says Eugen,,sv,- The funniest be to practice aerobatics,,sv,to draw letters with the drone and so,,sv,What is it that is so fun to fly drones,,sv,- When you look at the screen while controlling it feels like to fly yourself,,sv,like you're up in the air,,sv,But I have heard that there is even smarter with video glasses,,sv,I want to try,,sv,Drönarflygning in Sweden is surrounded by a solid regulatory framework,,sv, och att man måste vara väldigt försiktig med batterierna. Det visste jag inte innan.  säger Eugen.
– Det roligaste vara att träna på avancerad flygning, att rita bokstäver med drönaren och så.

Vad är det som är så roligt med att flyga drönare?

– När man tittar på skärmen samtidigt som man styr så känns det som att man flyger själv, som att man är där uppe i luften. Men jag har hört att det är ännu häftigare med videoglasögon. Det vill jag testa, säger Eugen.

Drönarflygning är i Sverige omgärdat av ett gediget regelverk, but no lower age limit to fly professionally is not,,sv,- But I still believed that they would not accept me,,sv,You have to fill in where has learned to fly drones,,sv,so mom sent a picture of me when I walk the course,,sv,That's probably why it went well,,sv,The future has Eugen quite ready for the,,sv,- When I'm fifteen, I want to be Sweden's best drönarfotograf,,sv,or at least one of the best,,sv,Then I want to be a writer or a professional footballer,,sv,Helicopter Photo Stockholm has flown cameras in unmanned vehicles since,,sv,and has the vision to offer Sweden's best UAS training,,sv,Read more about training,,sv,Eugen Enqvist,,en,trained and registered drönarpilot,,sv.

– Men jag trodde ändå inte att de skulle godkänna mig, säger Eugen. Man måste ju fylla i var man har lärt sig flyga drönare, så mamma skickade med en bild på mig när jag går kursen. Det var nog därför det gick bra.

Framtiden har Eugen ganska klar för sig.
– När jag är femton vill jag vara Sveriges bästa drönarfotograf, eller i alla fall en av de bästa. Sen vill jag bli författare eller fotbollsproffs.

Helikopterfoto Stockholm har flugit kameror i obemannade farkoster sedan 2006 och har som vision att erbjuda Sveriges bästa UAS-utbildningar. Läs mer om utbildningarna here.

drönar-kurs Phantom

Eugen Enqvist tränar precisionsflygning med drönare medan Francois Texier från Helikopterfoto Stockholm ger instruktioner.

kurs drönare

Eugen Enqvist, utbildad och registrerad drönarpilot.

utbildning uas

Drönarutbildare Francois Texier från Helikopterfoto instruerar Eugen.

drönarkurs Phantom 4 pro

UAS training Årstafältet,sv

Posted in Drönar course, Drone still photography, News, Uncategorized, UAS training and tagged , , , , , , .