Flygfoto för fastigheter & utsikter

Utsikt- och områdesbilder

Bakgrunder för 3D-visualisering samt utsiktsbilder. Utsiktsbilderna tar vi från exakt höjd med hjälp av lasermätning.

Mäklar- och fastighetsfoto

Husdokumentation med sex flygbilder från fem till 120 meters höjd och olika vinklar. Separat mastfoto blir därmed överflödigt. Redigering ingår, och vid behov även infogning av blå himmel. Materialet får användas fritt för tryck i tidning och prospekt samt på internet.

  • flygfoto saltjobaden
  • flygfoto saltjobaden
För exklusiva objekt rekommenderar vi starkt att stillbilderna kompletteras med en film, för att göra rättvisa åt intrycket man får på plats. Exemplen nedan kommer från Saltsjöbaden respektive sjön Båven i Sörmland.

Flygfoto av handels- och logistikfastigheter

Kompletta dokumentationer av affärs- och logistikfastigheter till fast pris. Hög höjd och varierade vinklar visar avstånd till tillfartsleder och närliggande anläggningar.
  • flygfoto_handelsplats