Flygfoto från Roslagens-skärgård Ängsö Kapellskär
Flygfoto från Roslagens-skärgård Ängsö Kapellskär
Flygfoto från Roslagens skärgård