Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor) och sessions (sessioner). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

Att webbplatsen innehåller cookies
Vad dessa cookies används till
Hur cookies kan undvikas

På helikopterfoto.se tillämpas cookies vid inlogg för administratörer samt vid kommentarer på nyheter och sidor.

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.