Utsiktsbilder från drönare – så går det till

Utsiktsfoto från drönare

drönarfoto-utsikt

Utsiktsfoto – bakgrund

Kameradrönarna har revolutionerat presentations- och visualiseringsmöjligheterna för fastighetsbranschen på många sätt, och kanske allra mest när det gäller att fotografera utsiktsbilder innan huset stod på plats. Innan kameradrönarna gjorde intåg fick man antingen göra topografiska beräkningar för att t.ex. klura ut huruvida lägenheten på tredje våningen skulle få sjöutsikt eller inte. Men de många variablerna, bland annat höjden på omgivande träd, gjorde beräkningarna osäkra. Dessutom resulterade de ju inte i någon riktig utsiktsbild för spekulanten att titta på, bara en abstrakt beskrivning av vyn eller en artificiell 3D-modell. I sällsynta fall kunde man för exklusiva projekt hyra in en skylift att fotografera utsikten ifrån. Men den metoden är både dyr och omständlig samtidigt som en normal skylift inte når högre än 20 meter över marken. När det du planeras höghus med höjder uppåt hundra meter stavas det enda alternativet drönare.

På Helikopterfoto gjorde vi vårt första utsiktsfotojobb 2007. Det var en ung och driven projektledare på JM som kontaktade oss och hörde sig för om möjligheterna. Hon ville kunna presentera de framtida utsikterna från ett antal höghus som skulle byggas på Liljeholmskajen i Stockholm.
Den tidens drönare var egentligen vanliga radiostyrda helikoptrar helt utan autopilot och finesser som höjdmätare. Vi beställde in ett telemetrisystem från USA som kunde kalibreras vid marknivå och som därefter mätte tryckförändringen väldigt exakt för att kunna presentera helikopterns höjd på en enkel display på marken. Vybilderna blev lyckade och JM kunde stoltsera med att vara först i Sverige med att kunna presentera utsikter från balkonger som ännu inte fanns.

Sedan dess har en stor del av alla flygfotouppdrag vi utfört handlat om just utsikter och panoraman.

Så går det till att fotografera utsiktsbilder med drönare

Först och främst behöver den drönarfotograf som ska utföra uppdraget veta exakt var byggnaden ska stå. Det kan anges antingen på en situationsplan, genom en inritad markör på en skärmdump t.ex. från Eniros karttjänst eller som GPS-position enligt något av de vanligare koordinatsystemen. Med höjden är det aningen klurigare. Våra drönare har höjdmätare med ungefär 0,5 meters noggrannhet, men de mäter höjden över platsen den lyfter ifrån, och alltså inte plushöjd över havet. Därför behöver vi ha en referenshöjd på platsen att jämföra plushöjden mot.

Vanligtvis lägger vi till 1,70 meter på varje våningshöjd för att utsikten ska motsvara var en människa av medellängd ser när hon står på balkongen eller tittar ut genom ett fönster. På höjder upp till ungefär 20 ger små mätfel stora skillnader i utsiktsbilden, och därför mäter vi avståndet mellan mark och drönare med lasermätare med ungefär 5 centimeters precision. På högre höjder duger drönarens inbyggda höjdmätare med noggrannhet på ungefär 0,5 meter.

Drönarfotograf Erik Hugoson fotograferar utsikter och mäter kamerans höjd med lasermätare.

drönarfoto-utsikt

Presentation av utsiktsbilder från drönare

Tillämpningen av de utsiktsbilder vi levererar kan variera. Om det till exempel är fråga om fönsterbilder till 3D-illustrationer av interiörer fotograferar vi med en 28 mm eller 35 mm vidvinkellins rakt fram parallellt mot jordplanet. Är det en balkongutsikt som ska illustreras fotograferar vi fler bilder med 180° täckning. Utsikten kan sedan antingen presenteras som ett vanligt statiskt utsiktspanorama, alternativt som en interaktiv panorerbar utsikt.

Ibland ska slutresultatet i stället visa utsikten från en takterass. Då samlar vi in bilder i en hel svär, 360° åt alla håll. Resultatet blir som nedan, ett panorama från en punkt i luften. Utsikten kan begränsas i vilken ledd som helst, till exempel så att det inte går att titta rakt ner. Genom samarbete med en av landets ledande 3D-byråer kan vi också erbjuda infogning av genererade 3D-modeller i panoramat för att skapa en uppfattning av hur det är att stå på en terass med golv, räcke och andra detaljer.

PANORAMA HAMNGATAN

PANORAMA KUNGSHOLMS STRAND