2009-06-10 Nya prylar för flygfoto från specifik GPS-position

Vår ena stillbildshelikopter har nu fått en smart tilläggsenhet för att kunna ta flygfoton från exakta höjder och GPS-positioner. Många av de arkitekter vi flygfotograferar åt har behov av att kunna bestämma exakt varifrån bilden tas, för att kunna lägga ihop den med 3D-visualiseringar gjorda i CAD-program. Den här smarta enheten lägger mängder med information som text ovanpå den sökarbild som helikoptern länkar ner till marken, bl.a. höjd och position. Det gör att vi kan flyga till positioner som kunden i förväg har tagit fram. All data sparas och kan synkas med respektive flygfoto i efterhand. Det går även att lägga in datan i Google Earth och få en tredimensionell graf över hur helikoptern har flugit.

display_visar_höjd_för_flygfoto

Posted in Aktuellt, Nyheter.