Blandskog i skärgårdslandskap

Blandskog, flygfoton

Bilder på blandskog och odlingslandskap

Fler flygfoton på barrskog, lövskog och blandskog finns i vårt stora arkiv med drönarbilder.

Ängsmark, betesmark och blandskog

SANKT ANNA SKÄRGÅRD 2018-07-03 Brevik i Sankt Anna skärgård utanför Söderköping. Betande kor håller hagmarken öppen. Sankt Anna är en del av Östgötaskärgården och stora delar är naturreservat. Foto med drönare

 

Vass och blandskog

SANKT ANNA SKÄRGÅRD 2018-07-03 Brevik i Sankt Anna skärgård utanför Söderköping. Barr- och lövsträd samsas på land, vass breder ut sig i havsviken. Flygfoto med drönare.

 

 

Blandskog i skärgårdslandskap

SANKT ANNA SKÄRGÅRD Blandskog i Sankt Anna skärgård utanför Söderköping. Barr- och lövträd samsas. 

Blandskog

HANINGE 2018-09-20 Blandskog, barrskog och lövskog på Södertörn.

 

Blandskog, drönarfoto

HANINGE 2018-09-20 Barrskog och lövskog på Södertörn. Flygfoto.

 

Blandskog, flygfoto

HANINGE 2018-09-20 Barrskog och lövskog på Södertörn. 

 

Landsväg förbi åkermark och blandskog

HANINGE 2018-09-20 Skog, landsväg och åkermark. Åvavägen. 

Posted in Bildblogg, Blandskog, Drönarfoto, Drönarfotograf, Flygfoto, Skog.