Flygfoto över Lilla Essingen

Drönarfoto över Lilla Essingen, Fredhäll och Västerbron i Stockholm

Västerbron mellan Marieberg och Långholmen, flygfoto

STOCKHOLM

Flygfoto med Marieberg till vänster i bild. Den rödmönstrade byggnaden har namnet Silvieberg 3 och ligger på Fyrverkarbacken 28-42. På grund av sitt utseende kallas huset i folkmun även för Bacon-Hill. Västerbron korsar Riddarfjärden och förbinder Kungsholmen med Södermalm.

Marieberg med DN-skrapan

 Flygbild över Fredhäll och Marieberg på Kungsholmen. DN-huset i bildens mitt, Sweco-huset i bakgrunden.

 

 

Lilla Essingen, drönarfoto

LILLA ESSINGEN 2018-09-15 Drönarfoto av Primus kontorsfastighet från 1960-talet står i begrepp att rivas. Fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen väster om Essingeleden såldes 2014 av Vasakronan till Oscar Properties för 920 mkr. Förutom Oscar Properties kommer även Svenska bostäder och  Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB uppföra nya bostadshus på tomten
Efter omdaningen ska kvarteret rymma 600 bostäder, förskola och park.

Flygfoto över Lilla Essingen

Primus kontorsfastighet från 1960-talet på Lilla Essingen, flygfoto.

Lilla Essingen

LILLA ESSINGEN Essingeleden över Lilla Essingen med Primusparken. Fredhäll med DN-skrapan i fonden.över

Posted in Bildblogg, Drönarfoto, Drönarfotograf, Flygbilder, Flygfoto and tagged , , , , , , .