Flygfoto över KA1 på Rindö från drönare

Flygfoto av gamla KA1 på Rindö

Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1, var förlagt till Rindö utanför Vaxholm 1902 till 2000, då regementet döptes om till Amf1. 2005 lämnade Försvarsmakten Rindö, och Amf1 flyttades till Berga i Haninge.

Regementet är nu avmilitariserat, stängslen är borta, attackdykarnas dyktankar rivna och stridsbåtarna har bytts ut mot sportiga segel-dito. De hundraåriga kasernerna står dock kvar och har nu byggts om till mycket populära lägenhetshus.  Vi var ute och flygfotograferade framtida utsikter för ett antal nya hus som ska byggas, och passade på även ta några flygfoton över ön. Eftersom det rådde flygfoto-förbud under åren regementet var verksamt finns tyvärr inte mycket att jämföra med.

Flygfoto över KA1 på Rindö från drönare

Panorama över Rindö fotograferat med drönare.

Rindö hamn, flygfoto

Drönarfoto över Rindö hamn som en gång härbergerade Amf1, KJS och Kustartilleriet.

Rindö hamn

Rindö hamn hyser numera fritidsbåtar.

Rindö

Det gamla regementet KA1 på Rindö har gjorts om till bostäder.

 

Posted in Aktuellt, Flygbilder, Flygfoto, Höghöjdsfoto, Nyheter, Okategoriserade and tagged , , , , , , , , , , , , .