flygfoto av KTH i Stockholm

Flygfoto från helikopter över KTH i Stockholm

Vi är 100% nöjda! tjoar beställarna på KTH efter att de fått se stillbilderna som Lantmäteriet nu har godkänt. Denna flygfotografering gjorde vi från stor helikopter för att få till de höjder och vinklar som kunden beställt. Contentbyrån OTW har fungerat som excellent projektledare för detta flygfotouppdrag. 

Behöver du flygfoto över KTH? Vissa av bilderna går att licensiera. Kontakta oss för offert.

 

Flygfoto över KTH i Stockholm

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm fotograferat från öst på 500 meters höjd.

Flygfotograf i Stockholm Henrik Jensen

Flygfotograf Henrik Jensen

KTH campus i Stockholm, flygfoto

Flygfoto av KTH Campus i Stockholm

KTH, flygfoto   Lodbild från helikopter av KTH i Stockholm Flygbild över KTH med Stockholm i fonden

Posted in Aktuellt, Flygfoto, flygfotograf, Nyheter, Okategoriserade.