DU: Behöver exklusivt bildmaterial. Vill jobba med proffs som levererar flygfoto och film med högsta tänkbara tekniska och konstnärliga kvalitet.
VI: Dedikerade och erfarna yrkesfotografer som lyft kameror för flygfoto sedan 2006. Flyger den utrustning som krävs i den farkost som passar bäst. Och vi vill jobba med dig.
 

OBS: Flygförbud i Stockholm

Sedan hösten 2014 råder totalförbud för flygning med drönare inom Bromma flygplats kontrollzon – oavsett flyghöjd och utan undantag. Zonen sträcker sig från Sollentuna i norr till Farsta i söder, med Nacka och Ekerö som öst/västlig gräns. All drönarflygning inom denna zon under tider som flygplatsen är öppen är olaglig, och äventyrar människoliv. I väntan på teknik och regelverk som gör det möjligt för obemannade farkoster att samsas i luftrummet med fullskalaflyg arbetar vi med skylift, riktiga helikoptrar samt med drönare under de tider då flygplatsen är stängd. Vi förutsätter att våra branschkollegor följer luftfartslagen på samma sätt som vi, och uppmanar alla kunder att kontrollera att tjänsten som beställs inte utförs på ett sätt som riskerar liv, viten och rättsliga påföljder.
 

Flygfilm

Flygfoto

Black Magic

4K

Sony A7

4K Prores 422

NIKON

D600

BORSTLÖST

Typ Mövi

TYLER

Nose & Middle mount